České a slovenské parazitologické dny

Program konference a abstrakty

http://www.parazitologie.cz/akce/doc/sbornik/Master_abstract_v4%203.pdf

Fotky z konference

https://drive.google.com/drive/folders/1LIiEjuMYCdKGrVntEDTZyU4VP200nyiT?usp=sharing

 

Vážení přátelé, kolegové parazitologové

Rádi bychom vás touto cestou pozvali na XIV. České a slovenské parazitologické dny, které se budou letošní rok konat v České republice na Vysočině 9. – 13. května 2022.

Chystáme pro Vás řadu překvapení a skvělých přednášejících.

Oslovili jsme přední zahraniční odborníky jako zvané řečníky. Těšit se můžete na Prof. Alana Fenwicka z Velké Británie, který je zapojen do eradikačních programů NTD v rámci WHO (podobný příspěvek jako plenární přednášku přednesl na poslední ICOPA v Koreji, 2018) a Dr. Petera Olsona také z Velké Británie, který se zabývá vývojovou biologií a genomikou tasemnic.

Pozvání na zvané přednášky také přijalo několik mladých kolegů z referenčních laboratoří, a to včetně těch zabývajících se klíšťaty přenášenými patogeny. Velice uvítáme další návrhy na zajímavé zvané přednášky; kontakt na hlavního organizátora Romana Kuchtu je krtek@paru.cas.cz.

Odborný program bude i s vaší pomocí bohatý.

Jako tradičně budou probíhat studentské soutěže o nejlepší přednášky a postery za ceny. 

Rozhodli jsme se podpořit rodiče s malými dětmi a plánujeme hlídání dětí během odborného programu. V hotelu je k dispozici herna. V případě zájmu nás prosím předem informujte!

Přihlášky na konferenci budete moci podávat prostřednictvím online formláře od února do 21. března.To samé platí i v případě abstraktů.Za organizační tým a výbor CSP,
Roman Kuchta & Hynek Mazanec