České a slovenské parazitologické dny

Rámcový časový program:

 

Sociální program

Chystáme několik neformálních setkání a večírků, včetně výletu na nedalekou Zelenou horu s kostelem sv. Jana Nepomuckého (UNESCO) (https://www.zelena-hora.cz/cz).

Vědecký program

Prezentace budou omezeny na 10 minut + 5 minut diskuse. Zvané přednášky na 20 + 10 minut. Harmonogram prezentací bude k dispozici v květnu. Postery budou také prezentovány jako krátké 5ti minutové prezentace s 1–3 snímky.

Celoživotní vzdělávání

Akce je zařazena do vzdělávacího programu. Účastníci z diagnostických laboratoří obdrží certifikát s příslušnými kredity.

 

Abstrakty

Z konferenčních příspěvků bude vydán tištěný sborník abstraktů. Dodržte prosím následující pokyny:

Jednotlivé abstrakty vkládejte do příslušného formuláře (Můj příspěvek -> Abstrakt) na stránce registrací. Abyste mohli svou registraci opakovaně zobrazit/editovat, prosíme uchovejte automaticky vygenerovaný osobní kód. Abstrakty zaslané po uzávěrce 21. března 2022 nebudou ve sborníku otištěny.

Formát a rozsah: Maximálně 1 stránka A4 formátu (2500 znaků). Prosíme nepřekračovat povolený rozsah. V takových případech bude otištěno pouze prvních 2500 znaků abstraktu. Doporučujeme použít následující vzor abstraktu:  abstract_template.doc (vzorový dokument bude snadno dostupný i v průběhu registrace).

 

Preferovaný jazyk

Angličtina (pro studenty povinná), čeština a slovenština.

 

Za organizační tým a výbor ČPS,
Roman Kuchta